Unser Königshaus 2017

 
König         Hans-Dieter Wellenbrock  
Begleiter Heinz Cordes  
  Simon Wellenbrock  
     
Königin Anke Wellenbrock  
Begleiterinnen   Heike Hüsing  
 

Pia Schröder-Martens

 
     
Jugendkönig       Nathalie Beese  
Begleiter Rieke Tödtheide  
 

Vincent Hüsing

 
     
Kinderkönig Jan Klie  
Begleiter Milan Wellenbrock  
  Melina Weidmann